İçeriğe geç

Hakkımızda

Uzun yıllara dayanan AVM Yönetimi ve Marka / Perakende Danışmanlığı tecrübelerimizle; Türkiye’ de AVM yatırım projelerinin geliştirilmesi, yönetimi, yönetim danışmanlığı, kiralanması ve konsept geliştirme alanında hizmet vermek , Yatırım ve Proje Yönetimi, bölgesel fizibilite çalışmaları, bölgesel kapsama alanı, müşteri yapısı ve alışkanlıkları, ekonomik ve sosyal durum, bölgeye ulaşım gibi faktörlerin değerlendirilerek yatırıma geri dönüşü sağlanırken; konsept oluşturma, doğru mağaza karması ve kiralama, yönetim ve pazarlama danışmanlığını bir bütün halinde koordine edilmesi olacaktır.

Mevcut ve yeni pazarlarla ilgili araştırmaların yürütülmesi ve buna bağlı belirlenecek pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, Yeni projeler geliştirilmesi, Müşteriye sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, operasyonel kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik analiz çalışmaları yapılması, analiz sonuçlarının üst yönetime raporlanması, karar verilen projelerin yönetilmesi çalışmalarında yatırımcılara destek olmaktır.

Alışveriş Merkezi yönetimi ve proje geliştirme konusunda tecrübelerimiz, Proje üretme, yönetme ve süreçleri takip etme konularında uzman, Mali işler ve bütçe konusunda yöneticilik deneyimlerimizi Hizmetinize sunuyoruz.