İçeriğe geç

Hizmetlerimiz

KİRALAMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • AVM lokasyonuna uygun shop-mix planlamasının yapılması
 • AVM tip yapısına uygun ulusal ve uluslar arası potansiyel kiracıların belirlenmesi
 • Sektörel kira analizlerinin oluşturulması
 • Kiracı adayları ile ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi
 • Kiracı adayları ve yatırımcı arasında köprü oluşturulması
 • Kira sözleşmelerinin oluşturulması, gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi
 • İşletme yönetmeliği ve dekorasyon el kitabının oluşturulması
 • Faal olan avm’ nin değerlendirilmesi, değerlendirme ışığında yeniden kiralama planının oluşturulması

 

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşletme Yönetimi

 • AVM organizasyon şemasının oluşturulması, organizasyon işleyiş yönlendirmelerinin yapılması
 • Yönetim kadrosunun belirlenmesi, görev tanımlarının oluşturulması
 • Yönetim ile yatırımcı ilişkilerinin sağlanması, yatırımcıya sunulacak faaliyet, durum ve bütçe bilgilendirilme raporlarının formatlanması

Pazarlama – Satış

 • AVM, ziyaretçi sayılarını ve kira ciroları arttırmaya yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve uygulama aşamasında yönlendirilmesi
 • AVM ye bilinirlik kazandırmak ve çekim oluşturmaya yönelik tanıtım ve PR stratejilerinin belirlenmesi, geri dönüşlerin takibi ve raporlanma formatlarının belirlenmesi ve uygulama aşamasında yönlendirilmesi
 • AVM kurumsal kimlik çalışmalarının takibi ve ajansların belirlenmesi
 • Kiracı ile kurulacak ilişkinin standartlaştırılması, hizmet sınırlarının çizilmesi, kira ödemelerinin takibi, aylık ve yıllık raporların oluşturulması hakkında yönlendirme çalışmaları
 • Ayrıntılı ve özet bütçe rapor formatlarının hazırlanması
 • Yıllık hedeflerin ulaşılmak istenen bütçe, ziyaretçi sayısı vb. bazda belirlenmesi, dönemlik (güz-kış-bahar-yaz) takibinin yapılması

Verimlilik

 • AVM rekabet gücünün arttırılmasına yönelik, hızla değişen müşteri tercih ve beklentileri doğrultusunda sektörde ulusal ve uluslar arası bazda yeniliklerin takibi ve uygulama aşamasında yönlendirilmesi
 • Ulusal ve uluslar arası yarışma, konferans vb. bilgi paylaşımına yönelik etkinliklerin takibi ve katılım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • AVM tüm hizmetlerinin ölçülebilir formata dökülmesi ve verimlilik raporlarının hazırlanması
 • Personel ilişkilerinin güçlendirilmesi, katılımcılık, takım çalışma ruhu oluşturulması ve personel motivasyon artış stratejilerinin belirlenmesi

Kalite Yönetimi

 • ISO 9000 kalite güvencesi modellerinin temel şartlarının sağlanmasına yönelik yönlendirmelerin yapılması
 • Dökümantasyonun hazırlanması, kullanımı ve önemi konusunda yönetim personelinin bilgilendirilmesi
 • Yönetim stratejisini oluşturmada paydaşların beklentilerinin dengelenmesi
 • Dışarıdan alınacak temizlik, teknik, güvenlik ve sağlık hizmetlerini üstlenecek firmalar ile iletişime geçilmesi ve seçimi
 • YATIRIM VE PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • Bölgesel fizibilite çalışmaları
 • Bölgesel kapsama alanı, müşteri yapısı ve alışkanlıkları, ekonomik ve sosyal durum, bölgeye ulaşım gibi faktörlerin değerlendirilerek yatırım geri dönüş öngörüsünün hazırlanması
 • Bölgedeki diğer benzer yatırımlar ile rekabet gücü değerlendirmelerinin yapılması
 • AVM tip ve konseptinin bölge ile entegre olabilir biçimde değerlendirilmesi
 • Yatırımcı beklentileri ile gerçekleşmesi planlanan yatırımın risk unsurlarının karşılaştırılması.